Wat zijn IEC standaarden voor elektromotoren?

In het kort: de International Electrotechnical Commission (IEC) standaarden zijn de uniforme standaarden die aangeven welke efficiëntieklassen elektrische motoren hebben.

In 1999 stelde de Europese commissie verschillende efficiëntieklassen vast voor elektrische motoren. Ze deden dit om zo het energiegebruik te verlagen en om het bewustzijn over duurzaamheid te creëren bij bedrijven. Deze efficiëntieklassen werden  de EFF standaarden genoemd. In 2008 veranderden deze standaarden echter naar de huidige IEC standaarden voor elektrische motoren om internationale ongelijkheden te voorkomen. 

Met de invoering van de  IEC standaarden wordt de ontwikkeling, de aanschaf en het gebruik van efficiëntere motoren gestimuleerd. Dit is een belangrijke stap in het terugdringen van het wereldwijde energiegebruik.

IEC EFFICIËNTIE NORMEN

Sinds 2014 is de vermogensrange vergroot voor elektrische motoren en loopt sinds dien tussen 0,12 kW en 1000 kW. Sinds 2017 moeten elektrische motoren met een output van 0,75-375 kW bovendien voldoen aan de IE3 of IE2 als ze zijn aangesloten op variable-speed drive. De IEC-normen zijn vastgesteld in 2008, ze zijn geclassificeerd als E1, IE2, IE3, IE4 en IE5.

Motoren die binnen de efficiëntieklasse EI1 vallen, hebben de volgende specificaties:

  • De output is 0,75 kW tot 355 kW.
   Polen zijn 2, 4, 6, 8, 10 en 12.
  • Het snelheidsbereik is van 500 tpm tot 3600 tpm.
  • RPM-frequentie is 50Hz of 60Hz.
  • Temperatuurklasse is klasse B.
  • Isolatieklasse is klasse F.
  • De gebruikte beschermingstechnologie is IP55, IP56, IP65, IP66.

Motoren die binnen de efficiëntieklasse EI2 vallen, hebben de volgende specificaties:

  • De output is 0,75 kW tot 355 kW.
   Polen zijn 2, 4 and 6.
  • Het snelheidsbereik is van 1000 tpm tot 3600 tpm.
  • RPM-frequentie is 50Hz of 60Hz.
  • Temperatuurklasse is klasse B.
  • Isolatieklasse is klasse F.
  • De gebruikte beschermingstechnologie is IP55, IP56, IP65, IP66.

Motoren die binnen de efficiëntieklasse EI3 vallen, hebben de volgende specificaties:

  • De output is 0,75 kW tot 355 kW.
   Polen zijn 2, 4, 6 en 8.
  • Het snelheidsbereik is van 750 tpm tot 3600 tpm.
  • RPM-frequentie is 50Hz of 60Hz.
  • Temperatuurklasse is klasse B.
  • Isolatieklasse is klasse F.
  • De gebruikte beschermingstechnologie is IP55, IP56, IP65, IP66.

Motoren die binnen de efficiëntieklasse EI4 vallen, hebben de volgende specificaties:

  • De output is 2,2 kW tot 230 kW.
   Polen zijn 2, 4, 6 en 8.
  • Het snelheidsbereik is van 750 tpm tot 3600 tpm.
  • RPM-frequentie is 50Hz of 60Hz.
  • Temperatuurklasse is klasse B.
  • Isolatieklasse is klasse F.
  • De gebruikte beschermingstechnologie is IP55, IP56 en IP65.

De parameters van de IE5-efficiëntieklasse zijn nog onder ontwikkeling door de IEC. Ze verwachten dat motoren binnen de IE5 Efficiency-klasse het energieverlies met ongeveer 20% zullen verminderen in vergelijking met de IE4 (super premium efficiëntie). Voor de nieuwe IE5-klasse is het belangrijk om te focussen op het verbeteren van de systeemefficiëntie gedurende de gehele operationele laadcyclus, inclusief alle systeemverliezen (omvormer, filter, kabels, motor enz.). IEC verwacht dat dit een grote rol zal spelen bij verdere optimalisaties van de energie-efficiëntie.

INTERNATIONALE EFFICIËNTIE STANDAARDEN VOOR ELEKTRISCHE MOTOREN

IEC heeft standaarden gecreëerd voor het aangeven van de efficiëntieklassen van elektromotoren. Sommige landen gebruiken andere efficiëntienormen. In veel gevallen overlappen de IEC-efficiëntieniveaus deze normen. Met dank aan de efficiëntie normeringen kunnen fabrikanten en kopers van elektromotoren de efficiëntie kwantificeren, ongeacht of deze is gedefinieerd door IEC, NEMA of een andere instantie. In onderstaande tabel kunt u zien wat het verband is tussen de in 2008 vastgestelde IEC normen en de andere internationale normen.

 

IEC efficiency standards comparison with nema eev and eisa

MOTOREN WAAROP DE IEC STANDAARDEN BETREKKING HEBBEN

  • Gelijkstroommotoren (eenfasig en driefasig)
  • Elektrische driefasen kooianker motoren gewikkeld voor 50 of 60 Hz
  • Maximale spanning van 1000V
  • Voorzien van 2, 4, 6 of 8 polen – Nominaal vermogen PN van 0,12 kW tot 1000 kW
  • Motoren met een vast toerental met een temperatuurstijging binnen de gespecificeerde isolatietemperatuurklasse

MOTOREN WAAROP DE IEC STANDAARDEN GEEN BETREKKING HEBBEN

Van deze algemene standaarden zijn een aantal motoren uitgezonderd. Het gaat hier vooral om de omgevingscondities waarin de motor moet werken. In slechts twee gevallen gaat het om de technische uitvoering van de motor.

  • Motoren die ontworpen zijn om volledig ondergedompeld in een vloeistof te werken.
  • Remmotoren, wanneer de rem niet kan worden gedemonteerd.
  • Electrische motoren voorzien van 10 of meer polen.
  • Motoren die een integraal onderdeel vormen van een machine en niet los van de machine kunnen worden getest. Bijvoorbeeld een pomp, ventilator of compressor.
  • Motoren die speciaal zijn ontworpen om te werken:
   • Op een hoogte van meer dan 4.000 meter
   • Waar omgevingsluchttemperaturen hoger zijn dan 60 ° C
   • Bij maximale temperaturen boven 400 ° C.
   • Waar omgevingsluchttemperaturen lager zijn dan –30 ° C (elke motor) of lager dan 0 ° C (watergekoelde motoren)
   • Koelvloeistoftemperaturen aan de inlaat van een product lager is dan 0 ° C of hoger dan 32 ° C
   • In potentieel explosieve omgevingen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2014/34/EU

Efficiëntie elektrische motoren naar de IEC normeringen

Het gerealiseerde rendement van een elektrische motor is niet alleen afhankelijk van het ontwerp maar ook van de motorgrootte.  Onderstaand tabel en grafiek laten het rendement zien bij 50HZ. Het rendementsverschil is bij kleinere motoren het grootst. Bij grote motoren wordt het verschil kleiner, dit is goed te zien in onderstaande grafiek. 

Tabel IEC Rendement bij 50Hz (2,4,6 and 8 poles)

SUPER PREMIUM EFFICIËNTE MOTOREN VAN MAGNETIC INNOVATIONS

De wereld staat de komende jaren voor uitdagingen om de CO2-uitstoot te verminderen. Energiebesparing en efficiënter gebruik van energie zijn essentieel om deze duurzaamheid uitdagingen aan te gaan. Motoren van Magnetic Innovations zijn zeer energiezuinig. Het implementeren van onze motoren in uw toepassingen kan enorme energiebesparingen opleveren. De door ons ontworpen en gefabriceerde koppelmotoren en transportband motoren vallen binnen de IE4 super premium efficiëntieklasse. Onze EC fan motor valt binnen de IE5-efficiëntieklasse.

Contacteer ons voor meer informatie of een offerte