Wat is een Buitenloopmotor?

Normaal gesproken is een buitenloper motor een permanente magneet synchrone motor (PMSM). Daarom bestaat de motor uit een stator met spoelen en een rotor met permanente magneten. Bij conventionele motoren zijn de magneten bevestigd aan een as die roteert aan de binnenkant van de statorspoelen. Dit wordt een binnenloper motor genoemd. Maar met een buitenloper motor zijn de magneten bevestigd aan een ring of cilinder aan de buitenkant van de statorspoelen. Als gevolg hiervan heeft de motor een roterende ring of cilinder in plaats van een roterende as.

Buitenloopmotor vs binnenloopmotor

Een voordeel van een buitenloopmotor in vergelijking met een binnenloopmotor is met name dat het airgap oppervlak aanzienlijk groter is. Met andere woorden, het oppervlaktegebied waardoor de elektromagnetische veldlijnen van de rotor naar de stator gaan en vice versa, is veel groter. Er wordt dus meer elektromechanische kracht gegenereerd. Bovendien is de arm langer voor een buitenloopmotor, omdat de kracht verder van het rotatiecentrum wordt gegenereerd. Een groter airgap oppervlak en een langere arm leiden beide tot een hoger koppel. Als gevolg hiervan kunnen buitenloopmotoren veel hogere koppelniveaus behalen dan binnenloopmotoren met hetzelfde bouwvolume.

Binnenloopmotoren zijn vaak uitgerust met transmissies om de gewenste koppelniveaus te bereiken. Maar het toevoegen van deze mechaniek leidt tot een nog hoger bouwvolume, mechanische verliezen, hoger onderhoud, vervuiling (olie, vet) en een lagere nauwkeurigheid. Dus wanneer het bouwvolume beperkt is en er hoge koppelniveaus vereist zijn, zijn buitenloopmotoren de beste optie.

Voordelen van een buitenloopmotor

    • Maximaal koppel bereikt voor minimaal bouwvolume
    • Geen mechanische overbrenging nodig
    • Rotor kan de applicatie direct aandrijven
    • Zeer nauwkeurig
    • Geen vervuiling
Buitenloopmotor
Binnenloopmotor
Previous
Next

Direct drive buitenloopmotoren Magnetic Innovations

Contacteer ons voor meer informatie