Continue verbeteren door geluidsmetingen

Vanuit magnetic innovations proberen we continue onze producten te verbeteren. We zoeken bijvoorbeeld altijd naar mogelijkheden voor een hoger rendement, hogere krachtdichtheid of meer koppel voor onze motoren. Maar een factor die ook steeds belangrijker wordt is het geluidsniveau. Iedereen wil graag een stillere motor toch? Om dit te kunnen verbeteren is het belangrijk om te weten waar je nu staat.

Met het oog daarop heeft magnetic Innovations een geluidsdichte meetcabine aangeschaft met een aantal omnidirectionele gekalibreerde meetmicrofoons. Hierdoor kunnen we hele nauwkeurige geluidsmetingen verrichten, om te kunnen bepalen wat het huidige geluidsniveau is bij iedere frequentie. Ook kunnen we zo analyseren waar bepaalde resonanties optreden. Dit kunnen we invoeren in onze simulatiemodellen en dat geeft ons nieuwe inzichten en tools om onze producten nog beter te maken! Daarnaast kunnen we hierdoor ook nieuwe motorconcepten en configuraties snel en goed beoordelen op hun geluidsniveau. Zo blijven we ons best doen om aan al uw wensen te voldoen.

Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email