Motorontwerp validatie en testsysteem voor kwaliteitsborging

By in

Om jaarlijks de duizenden elektromotoren te controleren die worden ontworpen en gefabriceerd door Magnetic Innovations, bestaat een speciaal kwaliteitscontrole systeem. Dit is recentelijk uitgebreid met een nieuw testsysteem binnen de productielijn en is volledig aangepast aan de R&D- en productiebehoeften. Het testsysteem stelt Magnetic Innovations in staat om een full-service ontwikkelingspartner te zijn in motorontwerp, ontwerpvalidatie en conformiteitstesten volgens internationale veiligheidsnormen.

De fysieke eigenschappen van een elektromotor worden voor een groot deel bepaalt door het ontwerp ervan. Om het ontwerp van een elektromotor te valideren ten opzichte van de ontwerpdoelstellingen, wordt dit uitgebreid getest.

Maar niet alleen tijdens het ontwerpstadium zijn er processen ingebouwd om de kwaliteit te waarborgen. Ook tijdens de productie worden de elektromotoren op diverse punten gecontroleerd om de kwaliteit van het productieproces van elektromotoren te waarborgen.

Voor bovengenoemde aspecten is Magnetic Innovations uitgerust met een uitgebreid testsysteem.

Algemene tests op elektromotoren

Voor het uitvoeren van algemene tests op de elektromotoren, zoals isolatietesten, het meten van spoelweerstand, spoelinductie en back-EMF middels voor deze testen specifieke hardware. Daarnaast is het testsysteem uitgerust met meet instrumenten om hysterese- en wervelstroomverliezen, motorefficiëntie, koppelrimpel (cogging) en verzadiging te meten. Maar ook om het thermisch gedrag te bepalen.

Efficiëntie en rendement meten van permanent magneet elektromotoren

Het meten van de efficiëntie van permanent magneet elektromotoren vereist nauwkeurige snelheids- en koppelmeting, evenals een driefase poweranalyzer om het exacte vermogen te meten dat de elektromotor voedt. Koperverliezen van een elektromotor zijn sterk afhankelijk van het werkelijke koppelniveau, terwijl hysterese- en wervelstroomverliezen grotendeels afhankelijk zijn van het toerental.

Daarom is het rendement van permanent magneet elektromotoren altijd afhankelijk van het koppel en de snelheid (werkpunt) waarmee de elektromotor in de praktijk werkt. Dit kan per werkpunt volledig worden geprogrammeerd en gemeten met het testsysteem van Magnetic Innovations.

Motorverliezen van elektromotoren testen

Motorverliezen worden geïdentificeerd aan de hand van de temperatuur in- en opwarming van de elektromotor. Meestal is het isolatiemateriaal van de motorspoelen de beperkende factor van het maximale vermogen dat de elektromotor kan leveren. Thermische isolatieklassen tot 180°C of zelfs hoger zijn gebruikelijk.

Voor bepaalde toepassingen zijn echter lagere temperaturen gewenst. Voor dit doel kunnen in het testsysteem de bedrijfsomstandigheden naar wens ingesteld worden en is het mogelijk temperatuurmetingen van alle bekende temperatuursensortypes te registreren. Bovendien kan de spoeltemperatuur bepaald worden door de toename van de spoelweerstand te meten. Vaak is dit nodig om te voldoen aan gestelde veiligheidsnormen.


Nieuw testprogramma in de productielijn van Magnetic Innovations

Als onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem is het nieuwe testsysteem naadloos geïntegreerd in de productielijn van Magnetic Innovations. Dankzij het ontwerp van het testsysteem, kunnen de elektromotoren eenvoudig op de testbank geïnstalleerd worden aan het einde van het productieproces. Het systeem genereert een testrapport en de meetresultaten worden opgeslagen ten behoeve van statistische procescontrole (SPC).

Het productassortiment van Magnetic Innovations bevat veel motorvarianten met verschillende specificaties. De product labels bevatten een 2D-barcode die wordt gescand door de testoperator, aanvullende informatie van de gebruikte componenten in de motor, wordt ook gescand. Met de gescande informatie identificeert het testsysteem welke motor wordt getest en selecteert automatisch het juiste testprogramma. Dit testprogramma bepaalt welke testen er op de elektromotor moeten worden uitgevoerd en wat de criteria voor afkeuring- of goedkeuring zijn. Deze manier van werken voorkomt menselijke fouten en garandeert een continue hoog kwaliteitsniveau.

Mede dankzij het geïmplementeerde kwaliteitsborgingsysteem op meerdere momenten van het ontwikkel –en productieproces, zijn de elektromotoren van hoge kwaliteit. Dit maakt Magnetic Innovations een betrouwbare fabrikant van elektromotoren.

Elementor #17885